ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พาเลทวางปูน Cement Pallet
dot
bulletPM-1012:100x120x18 cm.
dot
พาเลทพลาสติก ขายดีวันนี้..
dot
bulletPM-939:100x120x13 cm.
bulletPM-931:110x110x13 cm.
bulletPM-930:100x100x13 cm.
dot
พาเลทพลาสติก ดีเด่นวันนี้..
dot
bulletPM-999:100x120x15 cm.
dot
พาเลทพลาสติก ราคาย่อมเยา
dot
bulletPM-615:60 x 80 x 15 cm.
bulletPM-e80 : 80x120x13 cm.
bulletPM-373:100x120x15 cm.
bulletPM-152:100x120x18 cm.
bulletพาเลทพลาสติก ห้องเย็น
bulletคู่มือ ใช้ พาเลทพลาสติก
bulletPM-151:100x120x16 cm.
bulletPM-909:100x120x13 cm.
bulletPM-913:100x120x13 cm.
bulletPM-919:100x120x15 cm.
dot
ฟิล์มยืดพันพาเลท ฮิต.. วันนี้
dot
bulletฟิล์มยืดพันพาเลท 15 Mic
bulletฟิล์มยืดพันพาเลท 17 Mic
bulletฟิล์มยืดพันพาเลท 20 Mic
bulletฟิล์มยืดใช้ในห้องเย็น FC
bulletมินิฟิล์มยืด 20 ซม.
bulletฟิล์มยืดพันเครื่อง
bulletเรื่องฟิล์มยืดน่ารู้
bulletมินิฟิล์มยืด 10 ซม.
bulletอุปกรณ์พันฟิล์มยืด HW
bulletฟิล์มยืดพันสิ่งของ 12 Mic
bulletฟิล์มยืดหน้ากว้าง 1 เมตร
bulletขาย.. เครื่องผลิตฟิล์มยืด
dot
พาเลทพลาสติกให้เช่า PFR
dot
bulletพาเลทให้เช่า BPR
bulletพาเลทให้เช่า SPR
bulletพาเลทให้เช่า RPR
dot
พาเลทพลาสติก 120x120 ซม.
dot
bulletPM-120:120x120x15 cm.
bulletPM-126:120x120x16 cm.
bulletPM-128:120x120x18 cm.
dot
พาเลทหนึ่งหน้า Single Pallet
dot
bulletPM-800 : 80x100x15 cm.
bulletPM-815 : 80x120x15 cm.
bulletPM-100:100x100x15 cm.
dot
พาเลทหน้าต่าง Window Pallet
dot
bulletPM-318:100x120x18 cm.
bulletPM-313:100x130x15 cm.
bulletPM-320:120x120x18 cm.
dot
พาเลทสองหน้า Double Pallet
dot
bulletPM-1012:100x120x18 cm.
bulletPM-1111:110x110x15 cm.
bulletPM-1125:110x125x16 cm.
bulletPM-1135:110x135x16 cm.
bulletPM-1212:120x120x18 cm.
dot
พาเลทห้องเย็น Pallet For Cool
dot
bulletPM-375:100x120x15 cm.
dot
พาเลทส่งออก Ex-Pallet
dot
bulletPM-e11:110x110x13 cm.
bulletPM-609:60 x 90 x 15 cm.
bulletPM-e12:100x120x13 cm.
dot
พาเลทพลาสติก 110x110 ซม.
dot
bulletPM-115:110x110x15 cm.
dot
พาเลทพลาสติก Re-Pallet
dot
bulletPM-333:100x120x16 cm.
bulletPM-915:100x120x15 cm.
bulletPM-312:100x120x18 cm.
dot
สินค้า และบริการอื่น
dot
bulletเทปใส 45Y เทปปิดกล่อง
bulletสายรัดพลาสติก 15 mm.
bulletถุงขยะโรงงานอย่างหนา
bulletถังขยะพลาสติก 120 Lt.
bulletเทปใส 100Y OPP Tape
dot
แผนที่.. พลาสติกมอลล์
dot
bulletคลิ๊ก..สั่งพิมพ์แผนที่ PDF


พาเลทพลาสติก 081-8267861
ฟิล์มยืดพันพาเลท 081-826-7862
พาเลทพลาสติก 081-8267861


พาเลทให้เช่า SPR

พาเลทให้เช่า พลาสติกมอลล์ คือ พาเลทพลาสติกให้เช่ารายเดือน Pallet For Rent เพื่อใช้หมุนเวียนรองรับสต๊อกสินค้าให้ทันความต้องการของลูกค้าของท่าน ด้วยพาเลทพลาสติกขนาด 100x120 ซม. มาตรฐานของเมืองไทย
เงื่อนไขบริการให้เช่าเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 3 เดือน จำนวน 100 ตัว 091-0923675

พาเลทให้เช่า-พลาสติกมอลล์
พาเลทให้เช่า-พลาสติกมอลล์,
พาเลทพลาสติก SPR-1015:100x120x15 CM.±1 (ความกว้าง 100 x ความยาว 120 x ความสูง 15 ซม.)
Dynamic 1,500 kg. การใช้พาเลทเคลื่อนย้ายสินค้า 
Static 4,500 kg. การวางสินค้าบนพาเลทอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้าย Racking 500 kg. คือ การวางสินค้าบนพาเลทขึ้นชั้นวางบนแร็ค (Selective Rack) 
อุปกรณ์ใช้งานกับพาเลทพลาสติก Handlift รถลากพาเลท และ Forklift รถยกพาเลท ใช้งานทั้ง 4 ช่องทาง


พาเลทให้เช่า พลาสติกมอลล์ พาเลทพลาสติกให้เช่ารายเดือน

ประโยชน์ของการใช้ พาเลทพลาสติกให้เช่า เบื้องต้น
     1.ใช้ งบประมาณที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     2.ให้ วางสินค้าได้อย่างปลอดภัย ปราศจากสนิมตะปู โลหะ ทั้งไม่ต้องเก็บกวาดเศษไม้ เสี้ยนไม้
     3.ถูก สุขอนามัย ตามมาตรฐาน GMP HACCP IPPC ISPM15 ในบริษัท ห้างฯร้าน
โกดัง โรงงาน คลังสินค้า

ณ ปัจจุบันเมืองไทย ถือว่าเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จากปัจจัยเกื้อหนุนของภาครัฐ และเอกชน ทั้งด้านค่าจ้าง และแรงงาน รวมถึงกฎระเบียบ ที่เหมาะสม ทำให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิต จัดจำหน่าย ซื้อหาวัตถุดิบ ต่อยอดวัสดุ ดัดแปลง ฯลฯ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมสนับสนุนต่อเนื่อง จากกลุ่ม SME ทั้งทางตรง และทางอ้อม จึงพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลไกการค้าระหว่างประเทศ ในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า Free Trade Area : FTA และฮิตเข้าไปอีกก็ AEC ทำให้การค้าในยุคโลกไร้พรมแดนสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง “ต้นทุน” และ “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมด ทั้งในแง่ของ เวลา สถานที่ ปริมาณ คุณภาพ และราคา เพราะความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ส่งผลให้บริษัท ห้างฯร้าน และองค์กรภายในภายนอก จึงหันมาสนใจ หลักการโลจิสติกส์ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนให้ต่ำลง ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้
ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการค้าการเงินการลงทุน เทคโนโลยีไปทั่วโลก ทำให้เกิดอุตสาหกรรมมากมาย พาเลทพลาสติกให้เช่า คือ ปัจจัยสำคัญหนึ่งในสายของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
สภาวะการค้าเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันต้องปรับตัวภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรี ยุคโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กร ต้องปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อย่างไรก็ดีการสร้างความร่วมมือ (Cluster) ระหว่างธุรกิจ ทำให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยง ซึ่งกันและกันเป็น (Network)
บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบการใช้งาน Pallet for Rental ให้สามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้ร่วมกันระหว่างองค์กรต่อองค์กร (Rotating Pallet) เพื่อลดขั้นตอนการบริหารจัดการคลังสินค้า และกระจายสินค้าในขณะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ..19-05-2016 ลิขสิทธิ์ บจก.พลาสติกมอลล์
Copyright © PlasticMall Co., Ltd. 2012-2023 All Rights Reserved.

 @plasticmall
บริษัท พลาสติกมอลล์ จำกัด
ฝ่ายขายสำนักงาน 081-826-7861, 081-826-7862
ทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-906-5106, 02-906-5107 แฟ็กซ์ 02-906-5108
Line@plasticmall ติดต่อนอกเวลาทำการ 081-962-2433