ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พาเลทวางปูน Cement Pallet
dot
bulletPM-1012:100x120x18 cm.
dot
พาเลทพลาสติก ดีเด่นวันนี้..
dot
bulletPM-999:100x120x15 cm.
dot
พาเลทพลาสติก ขายดีวันนี้..
dot
bulletPM-930:100x100x13 cm.
bulletPM-931:110x110x13 cm.
bulletPM-939:100x120x13 cm.
dot
พาเลทพลาสติก ราคาย่อมเยา
dot
bulletPM-615:60 x 80 x 15 cm.
bulletPM-609:60 x 90 x 13 cm.
bulletพาเลทพลาสติก ห้องเย็น
bulletPM-913:100x120x13 cm.
bulletPM-100:100x100x15 cm.
bulletPM-919:100x120x15 cm.
bulletคู่มือ ใช้ พาเลทพลาสติก
bulletPM-800 : 80x100x15 cm.
bulletPM-815 : 80x120x15 cm.
dot
พาเลทพลาสติก ขึ้นแร็ค Rack
dot
bulletPM-191:100x120x15 cm.
bulletPM-333:100x120x16 cm.
bulletPM-312:100x120x18 cm.
dot
ฟิล์มยืดพันพาเลท ฮิต.. วันนี้
dot
bulletฟิล์มยืดพันพาเลท 15 Mic
bulletฟิล์มยืดพันพาเลท 17 Mic
bulletฟิล์มยืดพันพาเลท 20 Mic
bulletฟิล์มยืดใช้ในห้องเย็น FC
bulletมินิฟิล์มยืด 10 ซม.
bulletเรื่องฟิล์มยืดน่ารู้
bulletฟิล์มยืดพันเครื่อง
bulletมินิฟิล์มยืด 20 ซม.
bulletอุปกรณ์พันฟิล์มยืด HW
bulletฟิล์มยืดพันสิ่งของ 12 Mic
bulletฟิล์มยืดหน้ากว้าง 1 เมตร
bulletขาย.. เครื่องผลิตฟิล์มยืด
dot
พาเลทพลาสติกให้เช่า PFR
dot
bulletพาเลทให้เช่า BPR
bulletพาเลทให้เช่า SPR
bulletพาเลทให้เช่า RPR
dot
พาเลทพลาสติก 120x120 ซม.
dot
bulletPM-120:120x120x15 cm.
bulletPM-315:120x120x15 cm.
bulletPM-128:120x120x18 cm.
dot
พาเลทส่งออก Ex-Pallet
dot
bulletPM-e80 : 80x120x13 cm.
bulletPM-e10:100x110x13 cm.
bulletPM-e11:110x110x13 cm.
dot
พาเลทหนึ่งหน้า Single Pallet
dot
bulletPM-151:100x120x16 cm.
bulletPM-309:100x120x15 cm.
bulletPM-152:100x120x18 cm.
dot
พาเลทหน้าต่าง Window Pallet
dot
bulletPM-318:100x120x18 cm.
bulletPM-313:100x130x15 cm.
bulletPM-320:120x120x18 cm.
dot
พาเลทสองหน้า Double Pallet
dot
bulletPM-1016:100x120x16 cm.
bulletPM-1111:110x110x15 cm.
bulletPM-1125:110x125x16 cm.
bulletPM-1135:110x135x16 cm.
bulletPM-1212:120x120x18 cm.
dot
พาเลทพลาสติก 110x110 ซม.
dot
bulletPM-115:110x110x15 cm.
dot
พาเลทห้องเย็น Pallet For Cool
dot
bulletPM-373:100x120x15 cm.
bulletPM-375:100x120x15 cm.
dot
สายรัด ถังขยะ ถุงขยะพลาสติก
dot
bulletสายรัดพลาสติก 15 MM.
bulletถุงขยะสีดำ โรงงานหนา
bulletถังขยะพลาสติก 120 Lt.
dot
แผนที่.. พลาสติกมอลล์
dot
bulletคลิ๊ก..สั่งพิมพ์แผนที่ PDF


click..สั่งพิมพ์แผนที่พลาสติกมอลล์
.. มินิฟิล์มยืด
click..สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม


พาเลทให้เช่า SPR

พาเลทให้เช่า พลาสติกมอลล์ คือ พาเลทพลาสติกให้เช่า Pallet For Rental แบบรายเดือน วางสินค้าทุกชนิด ขนาด 100x120 ซม. มาตรฐานของเมืองไทยเท่ากันทุกตัว เพื่อใช้หมุนเวียน รองรับสต๊อกสินค้าตามฤดูกาล ให้ทันความต้องการของลูกค้าของท่าน 
ผู้ให้บริการ พาเลทพลาสติกให้เช่า รายแรกของเมืองไทยที่พลาสติกมอลล์ PlasticMall
เงื่อนไขบริการให้เช่าเป็นระยะเวลา ขั้นต่ำ 3 เดือน ตั้งแต่ 100 ตัว ไลน์ @0910923675


พาเลทให้เช่า-พลาสติกมอลล์
พาเลทพลาสติก SPR-1015:100x120x15 CM.±1 (ความกว้าง 100 x ความยาว 120 x ความสูง 15 ซม.)
Dynamic 1,500 kg. การใช้พาเลทเคลื่อนย้ายสินค้า

Static 4,500 kg. การวางสินค้าบนพาเลทอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้าย
Racking 500 kg. คือ การวางสินค้าบนพาเลทขึ้นชั้นวางบนแร็ค (Selective Rack) 
อุปกรณ์ใช้งานกับพาเลทพลาสติก Handlift รถลาพาเลท และ Forklift รถยกพาเลท 4 ช่องทาง

          ผู้ที่มีความประสงค์เช่า กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วัน โดยคลิ๊กสั่งพิมพ์เอกสาร (คลิ๊กที่นี่สีเขียว) กรอกรายละเอียดแล้ว ส่งแฟ็กซ์ 02-9065108 ส่งไลน์ @0910923675 ส่งเมล์ news@plasticmall.co.th เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารแล้ว จึงได้จัดทำใบเสนอราคาให้กับท่าน สอบถาม 091-0923675

พาเลทให้เช่า พลาสติกมอลล์ พาเลทให้เช่า-พลาสติกมอลล์

ประโยชน์ของการใช้ พาเลทพลาสติกให้เช่า เบื้องต้น
     1.ใช้ งบประมาณที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     2.ให้ วางสินค้าได้อย่างปลอดภัย ปราศจากสนิมตะปู โลหะ ทั้งไม่ต้องเก็บกวาดเศษไม้ เสี้ยนไม้
     3.ถูก สุขอนามัย ตามมาตรฐาน GMP HACCP IPPC ISPM15 ในบริษัท ห้างฯร้าน
โกดัง โรงงาน คลังสินค้า

ณ ปัจจุบันเมืองไทย ถือว่าเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จากปัจจัยเกื้อหนุนของภาครัฐ และเอกชน ทั้งด้านค่าจ้าง และแรงงาน รวมถึงกฎระเบียบ ที่เหมาะสม ทำให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิต จัดจำหน่าย ซื้อหาวัตถุดิบ ต่อยอดวัสดุ ดัดแปลง ฯลฯ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมสนับสนุนต่อเนื่อง จากกลุ่ม SME ทั้งทางตรง และทางอ้อม จึงพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลไกการค้าระหว่างประเทศ ในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า Free Trade Area : FTA และฮิตเข้าไปอีกก็ AEC ทำให้การค้าในยุคโลกไร้พรมแดนสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง “ต้นทุน” และ “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมด ทั้งในแง่ของ เวลา สถานที่ ปริมาณ คุณภาพ และราคา เพราะความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ส่งผลให้บริษัท ห้างฯร้าน และองค์กรภายในภายนอก จึงหันมาสนใจ หลักการโลจิสติกส์ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนให้ต่ำลง ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้
ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการค้าการเงินการลงทุน เทคโนโลยีไปทั่วโลก ทำให้เกิดอุตสาหกรรมมากมาย พาเลทพลาสติกให้เช่า คือ ปัจจัยสำคัญหนึ่งในสายของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
สภาวะการค้าเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันต้องปรับตัวภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรี ยุคโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กร ต้องปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อย่างไรก็ดีการสร้างความร่วมมือ (Cluster) ระหว่างธุรกิจ ทำให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยง ซึ่งการและกันเป็น (Network)
บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบการใช้งาน Pallet for Rental ให้สามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้ร่วมกันระหว่างองค์กรต่อองค์กร (Rotating Pallet) เพื่อลดขั้นตอนการบริหารจัดการคลังสินค้า และกระจายสินค้าในขณะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ..19-05-2016 ลิขสิทธิ์ บจก.พลาสติกมอลล์Copyright © PlasticMall Co., Ltd. 2012-2022 All Rights Reserved.

line@plasticmall
บริษัท พลาสติกมอลล์ จำกัด
โชว์รูมพาเลทพลาสติก 41/63 ถนนเลียบคลองสอง 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
สนง.เลขที่ 55/261 ซอยพระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ฝ่ายขายโทรศัพท์ 02-9065106, 02-9065107 แฟ็กซ์ออโต้ 02-9065108
อีเมล์ news@plasticmall.co.th

ฝ่ายขายสำนักงาน 081-8267861, 081-8267862 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.