ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พาเลทวางปูน Cement Pallet
dot
bulletPM-1012:100x120x18 cm.
dot
พาเลทพลาสติก ดีเด่นวันนี้..
dot
bulletPM-999:100x120x15 cm.
bulletPM-913:100x120x13 cm.
bulletPM-939:100x120x13 cm.
dot
พาเลทพลาสติก ราคาย่อมเยา
dot
bulletPM-615 : 60 x80 x15 cm.
bulletPM-610 : 60x100x13 cm
bulletPM-609 : 60 x90 x13 cm.
bulletพาเลทพลาสติก ห้องเย็น
bulletPM-815 : 80x120x15 cm.
bulletPM-100:100x100x15 cm.
bulletPM-800 : 80x100x15 cm.
bulletคู่มือ ใช้ พาเลทพลาสติก
bulletPM-909:100x120x15 cm.
bulletPM-930:100x100x13 cm.
bulletPM-919:100x120x15 cm.
dot
ฟิล์มยืดพันพาเลท ฮิต.. วันนี้
dot
bulletฟิล์มยืดพันพาเลท 15 Mic
bulletฟิล์มยืดพันพาเลท 17 Mic
bulletฟิล์มยืดพันพาเลท 20 Mic
bulletฟิล์มยืดใช้ในห้องเย็น FC
bulletมินิฟิล์มยืด 10 ซม.
bulletเรื่องฟิล์มยืดน่ารู้
bulletฟิล์มยืดพันเครื่อง
bulletมินิฟิล์มยืด 20 ซม.
bulletอุปกรณ์พันฟิล์มยืด HW
bulletฟิล์มยืดพันสิ่งของ 12 Mic
bulletฟิล์มยืดหน้ากว้าง 1 เมตร
bulletขาย.. เครื่องผลิตฟิล์มยืด
dot
พาเลทพลาสติก (ให้เช่า) PFR
dot
bulletพาเลทให้เช่า BPR
bulletพาเลทให้เช่า SPR
bulletพาเลทให้เช่า RPR
dot
พาเลทส่งออก Euro Pallet
dot
bulletPM-e80 : 80x120x13 cm.
dot
พาเลทพลาสติก 120x120 ซม.
dot
bulletPM-120:120x120x15 cm.
bulletPM-315:120x120x15 cm.
bulletPM-128:120x120x18 cm.
dot
พาเลทพลาสติก แบบ.. ใหม่
dot
bulletPM-303:100x120x15 cm.
bulletPM-333:100x120x16 cm.
bulletPM-312:100x120x18 cm.
dot
พาเลทพลาสติก 110x110 ซม.
dot
bulletPM-e11:110x110x13 cm.
bulletPM-j11:110x110x13 cm.
bulletPM-115:110x110x15 cm.
dot
พาเลทหนึ่งหน้า Single Pallet
dot
bulletPM-150:100x120x15 cm.
bulletPM-151:100x120x16 cm.
bulletPM-152:100x120x18 cm.
dot
พาเลทหน้าต่าง Window Pallet
dot
bulletPM-318:100x120x18 cm.
bulletPM-313:100x130x15 cm.
bulletPM-320:120x120x18 cm.
dot
พาเลทสองหน้า Double Pallet
dot
bulletPM-1016:100x120x16 cm.
bulletPM-1111:110x110x15 cm.
bulletPM-1125:110x125x16 cm.
bulletPM-1135:110x135x16 cm.
bulletPM-1212:120x120x18 cm.
dot
พาเลทห้องเย็น Pallet For Cool
dot
bulletPM-373:100x120x15 cm.
bulletPM-371:100x120x15 cm.
dot
สายรัด ถังขยะ ถุงขยะพลาสติก
dot
bulletสายรัดพลาสติก 15 MM.
bulletถุงขยะสีดำ โรงงานหนา
bulletถังขยะพลาสติก 120 Lt.
dot
แผนที่.. พลาสติกมอลล์
dot
bulletคลิ๊ก..สั่งพิมพ์แผนที่ PDF


click..สั่งพิมพ์แผนที่พลาสติกมอลล์
.. มินิฟิล์มยืด
click..สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม


เกี่ยวกับเรา

พาเลทพลาสติก Plastic Pallet แผ่นรองสินค้า ภาษาทางการ คือ แท่นรองสินค้า พาเลพลาสติก เป็น ปัจจัยสำคัญหนึ่งของธุรกิจ ที่มีการผลิตจัดจำหน่าย การเคลื่อนย้ายสิ่งของในอดีต มักใช้แรงงานคน และสัตว์เลี้ยง เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ซึ่งเริ่มตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จนกระทั่งยุคดิจิตอลโลกไร้พรมแดนเชื่อมโยงกันทั่วโลก การเคลื่อนย้ายสินค้าที่รวดเร็วด้วย ..ย่อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
เรื่อง พาเลทพลาสติก ต้องยกให้เรา PlasticMall

แพลเลทพลาสติก Plastic Pallet แพลเลทพลาสติก Plastic Pallet แพลเลทพลาสติก Plastic Pallet


     ประเทศไทยมีการค้าขายทั้งใน และต่างประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณการใช้ Plastic Pallet เพิ่มขึ้นในทุกปี ประกอบกับนวัตกรรมของการจัดคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการผลิต การขนส่ง ลดต้นทุนวัตถุดิบ อายุสินค้า และ "การส่งออก" ทั้งสอดคล้องกฎระเบียบนานาอารยะประเทศเกี่ยวกับ GMP HACCP ISPM15 ทำให้ผู้ประกอบการต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ พาเลทพลาสติก Plastic Pallet
     
บริษัท พลาสติกมอลล์ จำกัด มีนโยบายด้านการจัดจำหน่าย รวมถึงนำเข้า (IMPORT) ผลิตภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยการออกแบบด้วย HIGH TECHNOLOGY FROM GERMANY & CHINA ทั้ง INJECTION MOULDING & EXTRUSION วัตถุดิบ HDPE COMPOUND, PP & PP COPO ทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน เมื่อเทียบน้ำหนักต่อน้ำหนักของ พาเลทพลาสติก ชนิดเดียวกันในตลาด โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน DIN JISC ซึ่งมีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน รูปแบบ พาเลทพลาสติก ขนาด 100x120 เซนติเมตร มาตรฐานของประเทศไทย โดยควบคุมการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งมีรูปแบบให้เลือกเหมาะสมต่อการใช้งานในบริษัท ห้างฯร้าน โกดัง โรงงาน คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ฯลฯ

     Now Plastic Pallet became one of the main business is production & distribution. It is necessary to create a competitive advantage in the commercial. Thailand has both domestic & international trade everytime. Resulting in volume increases in the Plastic Pallet every year. With the innovation of inventory. To speed production, reduce transportation costs of raw materials and exports. Regulatory compliance of various civilized countries GMP HACCP ISPM15 realizing the importance of the Pallet.
     Plastic Mall Co., Ltd. has a policy of production and distribution. Including product development and quality standards. HIGH TECHNOLOGY design from GERMANY and Injection Moulding & Extrusion. Materials HDPE COMPOUND, PP & PP COPO makes effective use. The tested standard DIN and JISC. By controlling the production and maintenance environment. Together with a rubber slip and select the appropriate model to use in the company.

PM PALLET ™ : Export Pallet พาเลทพลาสติกส่งออก
ใช้งานกับ Hand-lift, Forklift & Stacker
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet  60 x 80 x 15 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet  80 x120x 13 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 110x110x13 cm.

PM PALLET ™ : Single Deck พาเลทพลาสติก 1 หน้า
ใช้งานกับ Handlift, Forklift & Stacker
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 100x120x13 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 100x120x15 cm.

     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 100x120x18 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 110x110x15 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 120x120x15 cm.

PM PALLET ™ : Double Deck พาเลทพลาสติก 2 หน้า
ใช้งานกับ Forklift เท่านั้น
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 100x120x15 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 100x120x16 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 100x120x18 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 110x135x16 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 120x120x18 cm.

PM PALLET ™ : Window Cross วินโดว์พาเลทพลาสติก
ใช้งานกับ Handlift & Forklift
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 100x120x15 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 100x120x16 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 100x120x18 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 110x110x15 cm.
     ♠ พาเลทพลาสติก-Plastic Pallet 120x120x18 cm.

คุณสมบัติเบื้องต้นของ Plastic Pallet:

     1. การออกแบบต้องมีขาเต๋า เหมือนเสาบ้าน เพื่อวางคาน 6-10 ขาสกิด หรือมากกว่า ซึ่งทำให้เกิดความแข็งแรงต่อการรับน้ำหนัก และออกแบบใช้งานได้ 2-4 ช่องทาง
     2. โครงสร้างของ พาเลทพลาสติก ต้องมีกระดูกยึดติดคานที่ยึดกับเหมือนเสาบ้าน เพื่อรองรับต่อแรงกระแทกของการวางสินค้า ที่ต้องใช้วนใช้ซ้ำประจำวันได้เป็นอย่างดี
     3. กระดูกพาเลทพลาสติกต้องมีความถี่ มีบ่าเหมือนระเบียงบ้าน ยึดเกาะกันเป็นแนว ส่งผลให้มีความคงทนต่อการโก่งบิดตัว และการวางสินค้าบน พาเลทพลาสติก ได้ง่าย

     4. พาเลทพลาสติก ต้องมีช่องใส่ลูกยางเล็กใหญ่ หรือพิมพ์อัดลาย เพื่อป้องกันการลื่นในการวางสินค้า มีกระดูกจากด้านบนลงด้านล่างทำความสะอาดได้ง่ายถูกสุขอนามัย
     5. การผลิตมาตรฐาน DIN-เยอรมัน JISC-ญี่ปุ่น SAA-ออสเตรเลีย CSBTS-จีน BSI-อังกฤษ ANSI-สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับ Machine เครื่องจัร Mould แม่พิมพ์ ส่วนประกอบอื่น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ออกแบบแม่พิมพ์ Mould ขึ้นรูปเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีความแข็งแรงทนทาน โดยควบคุมให้ถูกสุขลักษณะขั้นพื้นฐาน GMP ปลอดภัยต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม
..09/05/2012 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ..15-09-2012 ผู้แต่ง-หุยฮา
พลาสติกมอลล์ ลิขสิทธิ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พาเลท-พลาสติกมอลล์พาเลท-พลาสติกมอลล์


Inquiry-สอบถามเรา :
Company name :  *
Your name :  *
Telephone :  *
Mobile :  *
Fax :  *
Email :  *
Country :
Province(Thailand) :
Send Photo :
Content :  *


Copyright © PlasticMall Co., Ltd. 2012-2022 All Rights Reserved.

line@plasticmall
บริษัท พลาสติกมอลล์ จำกัด
โชว์รูมพาเลทพลาสติก 41/63 ถนนเลียบคลองสอง 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
สนง.เลขที่ 55/261 ซอยพระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ฝ่ายขายโทรศัพท์ 02-9065106, 02-9065107 แฟ็กซ์ออโต้ 02-9065108
อีเมล์ news@plasticmall.co.th

ฝ่ายขายสำนักงาน 081-8267861, 081-8267862 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.